Kvalité och Miljö

Låt oss vara med och bygga din framtid

Kvalitet

Alexander VVS Teknik AB tänker långsiktigt på framtiden. Vi värdesätter hög kvalitet i allt från kundkontakt till slutförd installation. Vi arbetar konsekvent med förbättringar och strävar efter att växa med fortsatt hög kvalitet och kundnöjdhet. En god ekonomisk lönsamhet ligger till grund för en lyckosam framfart.

För att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete utgår vi från en projektplan i varje projekt. Planen innehåller processer och rutiner som svarar upp mot samtliga krav i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Bas U- och Bas P-kompetens finns inom företaget.

Miljö

Alexander VVS Teknik AB arbetar för en hållbar utveckling av miljön, vilket innebär att vi oavbrutet försöker minska miljöpåverkande faktorer som omfattas av verksamheten.

Som auktoriserad VVS-installatör arbetar vi med ständiga förbättringar av bolagets miljöarbete. Vi säkerställer att verksamheten följer gällande miljölagstiftning samt myndigheters miljödirektiv. Vi informerar, utbildar och engagerar vår personal i miljöarbetet. Som en del av vårt miljöarbete verkar vi även för ökad samordning av transporter vid leverans av material samt resor till och från arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Alexander VVS Teknik AB arbetar förebyggande och kontinuerligt för en god arbetsmiljö. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och deras välmående prioriteras högt. Vi arbetar systematiskt för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats.

Vårt arbetsmiljöarbete följer gällande arbetsmiljölagstiftning och ska ge upphov till ett större engagemang och trivsel på arbetet. Våra medarbetare har stora möjligheter till utveckling på det personliga och yrkesmässiga planet. De har alla chans att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och i utvecklingsarbetet som rör det egna arbetet.

VI VET VAD SOM HÅLLER

Våra hantverkare har över 20 års erfarenhet inom VVS-branschen. Tack vare vår höga kompetens kan vi driva alla typer projekt. Tillsammans med våra kvalificerade samarbetspartners kan vi erbjuda VVS lösningar av hög kvalitét och effektivt leverera resultat som matchar kundens önskemål.